ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวานฝักสด (ต่อเนื่อง)

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มกราคม 2552
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน
นาย วิฑูรย์ อุดมเจริญศิลป์
ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552
ปริมาณรวม : 5,079.240 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 5,079.240 ตัน