ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ และพริกหยวก

วันที่ทำกิจกรรม : 3 ธันวาคม 2552
สถานที่ : ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู

มะเขือเทศ : ราคา กก.ละ 2.20 บาท

หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากสภาพอากาศผิดปรกติ คือ กลางวันร้อนจัด กลางคืนหนาวเย็น ทำให้เกิดโรคเชื้อราพริกหยวก : ราคา กก. ละ 9 บาท

หมายเหตุ ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากประสบปัญหาโรคเน่าและเชื้อรา เกษตรกรไม่กล้าใช้ยาพ่นเพราะเกรงจะเกิดสารพิษตกค้าง 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 13 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองบัวลำภู
นาย สงัด ฐานะ
54 หมู่ 2 ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 125.000 ตัน

มะเขือเทศ

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 125.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริกหยวก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จังหวัดหนองบัวลำภู
นาย สงัด ฐานะ
54 หมู่ 2 ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

พริกหยวก

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านสันติสุข
นาย สำเนียง สุปัญญา
19 หมู่ 10 ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 280.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 280.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริกหยวก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านสันติสุข
นาย สำเนียง สุปัญญา
19 หมู่ 10 ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 6.000 ตัน

พริกหยวก

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
นาย ธีรพล สุปันตี
99/1 หมู่ 4 ถนน มิ่งเมือง ตำบล พานพร้าว อำเภอ ศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 43130
โทรศัพท์ 042-451410-2 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสัง
นาย คำอ้วน ขวัญศรี
295 หมู่ 15 ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553
ปริมาณรวม : 160.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2553 - 31 มีนาคม 2553

แหล่งผลิต : หนองบัวลำภู
ปริมาณตามสัญญา : 160.000 ตัน