ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 26 เมษายน 2554
สถานที่ : ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

คุณภาพ:

- เบอร์ 0 ไม่เกิน 8 ผล/กก. 190 บ./กก.

- เบอร์ 1 ไม่เกิน 10 ผล/กก. 150 บ./กก.

- เบอร์ 2 ไม่เกิน 12 ผล/กก. 110 บ./กก.

- เบอร์ 3 ไม่เกิน 14 ผล/กก 80 บ./กก.

- เบอร์ 4 ไม่เกิน 16 ผล/กก. 70 บ./กก.

หมายเหตุ ปริมาณส่งมอบน้อยเนื่องจากผลผลิตมีน้อย


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นางสาว สุมลฑา ศรีคำนวน
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2554 - 30 มิถุนายน 2554
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ชมพู่เพชรสายรุ้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
นาย ยุทธนา เมืองเล็ก
186 หมู่ 1 หมู่บ้าน สำนักงาน อบต.หนองโสน ตำบล หนองโสน อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
มือถือ 085-191-5588
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2554 - 30 มิถุนายน 2554
ปริมาณรวม : 8.000 ตัน

ชมพู่เพชรสายรุ้ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 เมษายน 2554 - 30 มิถุนายน 2554

แหล่งผลิต : เพชรบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 8.000 ตัน