ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2555

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2554
สถานที่ : ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

ความชื้นไม่เกิน 14.5%

เมล็ดเสียไม่เกิน 0.5%

ราคาขั้นต่ำ 8.50 บาท

กรณีราคาตลาดสูงกว่าให้ใช้ราคาตลาด

 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 51 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด
นาย บุญยง ศรีไตรราศรี
90/2 หมู่ 3 ถนน พนัสนิคม-หนองชาก ตำบล หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ชุมนุมสหกรณ์น่าน จำกัด
นาง อำไพ สิงหบุตร
ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555
ปริมาณรวม : 20,000.000 ตัน

หมายเหตุ : หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบตามสัญญาเนื่องจาก
1) ผู้ซื้อมีทุนน้อย
2)ค่าขนส่งสูงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555

แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 20,000.000 ตัน