ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดหวานฝักสด ปี 2555

วันที่ทำกิจกรรม : 2 มีนาคม 2555
สถานที่ : ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

ขนาดฝักเฉลี่ยไม่เกิน 4 ฝัก/กก.

เปอร์เซ็นน้ำหนักตามมาตรฐานโรงงาน ราคา กก.ละ 5.50 บาท

 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 130 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย ประจักษ์ บัวซ้อน
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย สมหวัง สีโนรักษ์
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2555
ปริมาณรวม : 550.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2555

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 550.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวานฝักสด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
นาย ปรีชา จงประสิทธิ์พร
68 หมู่ 7 ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ 034-641495 โทรสาร 034-641388 อีเมล์ info@karncorn.com เว็บไซต์ http://www.karncorn.com/index.htm
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด
นาย สมหวัง สีโนรักษ์
68/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ห้วยผึ้ง-นาคู ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ 043-869352 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2555
ปริมาณรวม : 550.000 ตัน

ข้าวโพดหวานฝักสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 มีนาคม 2555 - 30 เมษายน 2555

แหล่งผลิต : กาฬสินธุ์
ปริมาณตามสัญญา : 550.000 ตัน