ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลิ้นจี่

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2555
สถานที่ : ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

ราคา กก.ละ 17 บาท 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลิ้นจี่
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด
นาย วีรชัย พสนิชธนาคม
323 หมู่ 1 ถนน สันป่าตอง-ลำพูน ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50340
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ
นาย บุญยืน สวนพลู
61 หมู่ 6 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-885038 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2555 - 10 มิถุนายน 2555
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

หมายเหตุ : หมายเหตุ ส่งมอบไม่ครบเนื่องจากผลผลิตเสียหาย(หนอนเจาะขั้ว)ลิ้นจี่

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2555 - 10 มิถุนายน 2555

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

1.  คุณภาพ

 1.1  ลักษณะทั่วไป

-  เป็นลิ้นจี่ทั้งผล  ไม่เน่าเสีย

-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

-  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล

-  ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช และอุณหภูมิต่ำ และหรืออุณหภูมิสูง

-  ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และหรือรสชาติผิดปกติ

1.2 ขนาด (มาตรฐาน มกอช. 7-2549)

 

ขนาด

 

จักรพรรดิ์

ฮงฮวย

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

จำนวน

(ผล/กก.)

เส้นผ่าศูนย์กลาง

(มม.)

1

ไม่เกิน 18

45 ขึ้นไป

ไม่เกิน  35

35 ขึ้นไป

2

19-25

มากกว่า 41 แต่ไม่เกิน 45

36-40

มากกว่า 33 แต่ไม่เกิน 35

3

 26-30

38-41

41-50

30-33

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน