ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ

วันที่ทำกิจกรรม : 17 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะเขือเทศ

โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร กลุามเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการค้า รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามะเขือเทศ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 50 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บรรจง บุญธรรม 32/6 หมู่ 6 ตำบล บ้านนา อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
มือถือ 089-828-5507
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุภาษิต พาปู 82/1 หมู่ 10 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 093-235-9897
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
ปริมาณรวม : 560.000 ตัน

หมายเหตุ : ราคาตามภาวะตลาดมะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
- เป็นมะเขือเทศทั้งผล
- สีออกเหลือง สีเหลืองส้ม สีแดงส้ม
- ผลกลมรี

ขนาด น้ำหนัก
เบอร์ 1  80 กรัม ขึ้นไป
เบอร์ 2 60 กรัม ขึ้นไป

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 560.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (หูเหล็ก) 25 กิโลกรัม (น้ำหนักไม่รวมตะกร้า)
การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย หลังส่งมอบสินค้าประมาณ 7 วันทำการ