ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายฟักทอง แฟง

วันที่ทำกิจกรรม : 30 มกราคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอำเภอบ้านแพง ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายฟักทอง แฟง ผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายประกอบด้วย ผู้ค่าส่งตลาดไท เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง แฟง เจ้าหน้าที่ส่วนราชการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่จากตลาดไท 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สิริชัย ฐิติรัตนาการ 32-34 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย สระตาเฉื่อย ถนน - ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุพรรณ โกศล 365 หมู่ 4 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
มือถือ 087-438-4731
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ฟักทอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ

-  เป็นฟักทองทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลฟักทองสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 2. ขนาด (ผลของฟักทองพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2

6

มากกว่า 1 ถึง 1.5

7

มากกว่า 0.5 ถึง 1

8

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน
การบรรจุ : บรรทุกรถ 10 ล้อ
การชำระเงิน : เครดิต 7 วันหลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : แฟง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สิริชัย ฐิติรัตนาการ 32-34 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย สระตาเฉื่อย ถนน - ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ทรงศักดิ์ แสนคำ 60 หมู่ 1 ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัด นครพนม 48140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

แฟง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ

-  เป็นแฟงทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลแฟงสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแฟง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแฟง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ    เนื้อแฟง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
2. ขนาด (ผลของแฟงพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2


แหล่งผลิต : นครพนม
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : บรรทุกรถ 10 ล้อ / คันละ 15 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 7 วันหลังส่งมอบ