ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มสีทองและลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายส้มสีทอง

วันที่ทำกิจกรรม : 27 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ : สวนส้มนายประเสริฐ วิทา ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 รวมมือกับกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายส้มสีทองและลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายส้มสีทอง


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทองปลอดภัยจากสารพิษ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานสีทองอำเภอทุ่งช้าง
นาย บาน หอมดอกพลอย
204 หมู่ 1 ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน 55130
โทรศัพท์ 0850373141 โทรสาร มือถือ ผญ.บาน 065-870-8109
ระยะเวลาส่งมอบ : 27 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง (ปลอดภัยจากสารพิษ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นส้มทั้งผล เนื้อแน่น สด และคงรูป
  • มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ์ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
  • ไม่เน่าเสีย ไม่มีรอยช้ำหรือตำหนิที่เดนชัดที่ผิวผล และหรือเสื่อมคุณภาพที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
  • ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล และต่อการยอมรับของผู้บริโภค
  • ต้องมีการปลอดภัยจากสารเคมี คือไม่มีสารเคมีตกค้าง และต้องมีระยะเวลาการเก็บ 15 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้ว
  • ไม่มีความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล เนื่องจากอุณภูมิต่ำและหรืออุณหภูมิสูง

 

 

 


แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน
การบรรจุ : 1 ตะกร้า เท่ากับ 15 กิโลกรัม หรือ 1 ตะกร้า เท่ากับ 15 แพ็ค
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันที่ส่งมอบ