ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 18 มกราคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านตลาดข้อตกลง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ผู้แทนห้างค้าปลีกรายใหญ่ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ผักไฮโดรโปนิกส์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ณรงค์ 
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนบารอกัตฟาร์ม
นาย สุรเดช ยุทธแสง
16/1 หมู่ 5 ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
มือถือ สุรเดช 0879998943 / 0873845854
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
ปริมาณรวม : 2.100 ตัน

ผักไฮโดรโปรนิกส์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ผักไฮโดรโปนิกส์ แยกออกเป็น 6 ชนิด เรดโอ๊ค (Red Oak) กรีนโอ๊ค (Green Oak) กรีนคอส (Green Cos)
บัตเตอร์เฮด (Butterhead) เรดคอรัล (Red Coral) และ ฟิลเล ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg)
ลักษณะทั่วไป : สด สะอาด ไม่มีสิ่งเจือป่น เป็นพุ่มสีเขียว/แดง ความยาวของก้านใบไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร มีราก 


แหล่งผลิต : นครศรีธรรมราช
ปริมาณตามสัญญา : 2.100 ตัน
การบรรจุ : ถุงพลาสติกใส น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250 กรัม
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า