ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ทำกิจกรรม : 23 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบล เมืองใต้ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายหอมแดงผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

โดยประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ บริษัทผู้รับซื้อ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาง สุวรรณรัตน์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนหอมแดงแปลงใหญ่ตำบลไผ่
นาย บวร สิมลา
114 หมู่ 9 ตำบล ไผ่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
มือถือ นายบวร 085-774-2123
ระยะเวลาส่งมอบ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 มีนาคม 2562
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 มีนาคม 2562

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
คุณภาพ
- เป็นหอมแดงทั้งหัว อยู่ในสภาพสมบูรณ์หัวแน่น
- สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไม่เน่าเสีย 
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล
- มีความชั้น ประมาณ 65% ไม่มียอดหรือแตกราก
ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง(ชม.) 2.5 ขึ้นไป

แหล่งผลิต : ศรีสะเกษ
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 30 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน + 7 วัน - รวมบิลส่งของวัน จันทร์-อาทิตย์ - โอนเงินทุกวันศุกร์ถัดไป