ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสับปะรด จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ทำกิจกรรม : 26 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

เป็นสับปะรดทั้งผลสด- เบอร์ 1 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.)- เบอร์ 2 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-11 ซม.)- เบอร์ 3 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.ขึ้นไป)ราคาตามภาวะตลาด ประมาณ 6,300 ตันชำระเงินสดภายใน 7 วันนับจากวันส่งมอบ (ราคาขณะทำสัญญาประมาณ 4.50 บาท / กก.)**ส่งมอบไม่ครบ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย กมล ยงท้วม ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก 65120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวไร่สับปะรดบ้านห้วยแก้ว
อนันต์ วุฒิกานต์นนท์
169 หมู่ 19 ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก 65120
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
ปริมาณรวม : 6,300.000 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 14 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ

-  เป็นสับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกและก้าน ผลมีความสด ถ้ามีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบแห้ง

-  ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไม่เน่าเสีย

-  สะอาด ปราสจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น


แหล่งผลิต : พิษณุโลก
ปริมาณตามสัญญา : 6,300.000 ตัน