ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายแห้วผ่านตลาดข้อตกลง

วันที่ทำกิจกรรม : 9 มกราคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายแห้วผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแห้วจากอำเภอศรีประจันต์  ผู้รวบรวม ผู้ค้าส่งในตลาดไท บริษัทและโรงงานรับซื้อที่ใช้แห้วเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 36 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : แห้ว(ดำ)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้านเจ๊วันนา ลิ้มไพบูลย์ (ตลาดไท)
 
10 หมู่ 4 ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 092-392-5516 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว บุบผา ศรีวิเชียร 36/1 หมู่ 9 ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ 086-800-5066 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 19 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณรวม : 0.800 ตัน

แห้ว

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 19 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
- ไม่เน่าเสีย
- เนื้อเป็นแป้ง
- เป็นหัวชัดเจน

แหล่งผลิต : สุพรรณบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 0.800 ตัน
การบรรจุ : ถัง (16 กิโลกรัม/ถัง)
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน นับจากวันส่งมอบ