ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้

วันที่ทำกิจกรรม : 26 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

ราคา :- ขนาด M,L กก.ละ 60,55,45 บ. S กก.ละ 50,45,35 บาทคุณภาพ :- ขนาด M,L น้ำหนัก 330 กรัม/ผล ขนาด S น้ำหนัก 280-329 กรัม- ผล ไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม (ราคาเฉลี่ยประมาณ 47.5 บ./กก.)


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วงน้ำดอกไม้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท สวีฟท์ จำกัด)
นางสาว อัญชลี เหลือทรัพย์
65/2 หมู่ 6 ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลตำบลวังทับไทร
นคร บัวผัน
56/1 หมู่ 1 ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร 66160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2557 - 30 เมษายน 2557
ปริมาณรวม : 80.000 ตัน

มะม่วงน้ำดอกไม้

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 80.000 ตัน