ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557

วันที่ทำกิจกรรม : 1 ตุลาคม 2556
สถานที่ : สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไขาเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 100 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
นาย เจริญ นันโท
165 หมู่ 5 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-426228-9 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด
วิจิตร ทูลเรียน
231 หมู่ 18 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ 053-485012 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557
ปริมาณรวม : 2,000.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 2,000.000 ตัน