ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ ปี 2557

วันที่ทำกิจกรรม : 7 มีนาคม 2557
สถานที่ : จังหวัด พิจิตร

ขนาด M,L กก.ละ 45 บาท ขนาด S กก.ละ 35 บาท (เฉลี่ย กก.ละ 42 บาท) ชำระเงินทุกวันศุกร์


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วงน้ำดอกไม้
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท สวีฟท์ จำกัด)
นางสาว อัญชลี เหลือทรัพย์
65/2 หมู่ 6 ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลตำบลวังทับไทร
นคร บัวผัน
56/1 หมู่ 1 ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร 66160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557
ปริมาณรวม : 80.000 ตัน

มะม่วงน้ำดอกไม้

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 80.000 ตัน