ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์) เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันที่ : 9 ก.ค. 59

           เมื่อว้นที่ 9 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์)  เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อำเภอท่ายาง จังเพชรบุรี

เข้าชม 354 ครั้ง