ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

วันที่ : 13 ก.ค. 59

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิด ตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้กำหนดเป้าหมายการเปิดตลาดต้องชมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ตลาดถนนคนเดินยโสธร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งสินค้าภูมิปัญหาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดยโสธร มีอาคารบ้านเรือนที่มีความสวยงามของศิลปะร่วมสมัยอาทิ อาคารสไตลส์ชิโนโปตุกีส บ้านดิน และศาลหลักเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถมาเดินเที่ยวชม โดยสินค้าที่่นำมาจำหน่ายหลากหลายชนิดอาทิ อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ผักปลอดสารพิษจากเครือข่ายตลาดสีเขียว สินค้า OTOP ของจังหวัด ของที่ระลึก เวลาจำหน่ายเปิดทุกวันพุธ 16.00 - 20.00 น. จำนวนแผงที่มีจำหน่าย จำนวน 50แผง  นอกจากการจำหน่ายสินค้า ยามเช้า มีการตักบาตรย้อนยุคทุกวันพุธ ช่วงเย็น กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนอีกด้วย   

เข้าชม 271 ครั้ง