ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์) เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดไนท์บาซ่าร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วันที่ : 22 ก.ค. 59

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตลาดต้องชมไนท์บาซ่าร์พิมาย (ลานเมรุพรหมทัต) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำเภอพิมาย (นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา) กล่าวต้อนรับ และพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์) กล่าวรายงาน โดยจะส่งเสริมพัฒนาให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า otop ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน รวมทั้งจะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับปราสาทหินพิมายต่อไป

          ตลาดไนท์บาซ่าร์ เริ่มประกาศเป็นพื้นที่ผ่อนผันเมื่อปี พ.ศ.2543 ตั้งอยู่ถนนอนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตลาดแห่งนี้ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอพิมาย โดยให้ประชาชนที่สนใจนำสินค้าต่างๆ เช่น ผักพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น มาจำหน่ายมากมาย ตลาดอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือปราสาทหินพิมาย เพียง 200 เมตร และมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน เช่น พืช ผัก ผลไม้ ที่ชาวบ้านปลูกเอง ปลาเล็กปลาน้อยจากลำน้ำใกล้บ้าน มีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย และมีสินค้าทีเป็นเอกลักษณ์ เช่น ปลาแม่น้ำ หมี่พิมาย กระยาสารท มีอาหารขึ้นชื่อ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในอำเภอพิมายเท่านั้น อาทิ ขนมจีนเหมือด(ยำขนมจีนใส่ปลาป่น) ผัดหมี่พิมาย เป็ดย่างพิมาย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตเองในชุมชน และเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันมีผู้จำหน่ายสินค้า จำนวน 157 ราย เปิดทุกวัน เวลา 15.30-22.00 น.

------------------------------------------------------------------------

คลิกดูข้อมูลโปรไฟล์และรูปภาพตลาด ได้ที่ http://mwsc.dit.go.th/viewFreshMarket.php?id=24706&page=1#.V5XK9bh96M8

เข้าชม 399 ครั้ง