ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดตุ้มโฮมเมืองหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 30 ก.ค. 59

          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) เป็นประธานกล่าวเปิดงานตลาดนัดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม ตุ้มโฮมเมืองหนองพอก ณ ศูนย์ OTOP อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอหนองพอก ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวรายงาน  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ตลาดต้องชม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ และเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นเครื่องมือขยายช่องทางการตลาด โดยมีเป้าหมายการเปิดตลาด"ตลาดต้องชม” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าชม 340 ครั้ง