ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

วันที่ : 23 เม.ย. 59

          นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดต้องชม” ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนิน โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือก ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัดเนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง จำหน่ายเอง เป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง โดยมีนายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นางสาวสมพร มีศิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงาน

          สำหรับถนนคนเดินตรอกโรงยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมของคนจีนส่วนใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองอุทัยธานี มีความหลากลายทางด้านฐานะ ส่วนที่ได้ชื่อว่า ตรอกโรงยานั้น เพราะที่นี่เคยเป็นที่ตั้งโรงยาฝิ่น เป็นสถานที่สูบฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย จนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ราวๆ ปี 2500 จึงถูกปิดลง ตรอกโรงยาวันนี้ ยังคงกลิ่นอายของบรรยากาศเก่าๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวันหนึ่งที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีทั้ง 15 ชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้ง ถนนคนเดินตรอกโรงยา เพื่อที่จะรักษาเอกลักษณ์ให้คงอยู่และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนถึงอดีต และเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้า OTOP สินค้าของชุมชนที่ผลิตมาจำหน่ายเอง ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

เข้าชม 268 ครั้ง