ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดดูสน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ : 29 เม.ย. 59

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดูสน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดสตูล ได้ดำเนิน โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดสตูล ได้คัดเลือก ตลาดดูสน เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัด เนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง จำหน่ายเอง เป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง

เข้าชม 447 ครั้ง