ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันที่ : 6 พ.ค. 59

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

          ตลาดย้อนยุคนครชุม  ได้จำลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วยผ้าจุงกระเบน ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน เปิดตลาดตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น เป็นต้นไป สินค้าที่จำหน่ายใน “ตลาดต้องชม” ที่เป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุนชน อาหารในท้องถิ่น เช่น ขนมครก ขนมรังผึ่ง ผัดไท ขนมเบื้อง และอีกมากมายที่เข้ายุคสมัย รวมทั้งสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อๆ กันไป สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น สามารถก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

เข้าชม 1,111 ครั้ง