ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 13 เม.ย. 60

          เมื่อวันที่13 เมษายน 2560 นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ผู้บริหารตลาดหลวงปู่ทวด นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ตลาดต้องชม ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม หรือสินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน มีเป้าหมายเปิดตลาดให้ได้ 77 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี

เข้าชม 610 ครั้ง