ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม

วันที่ : 5 พ.ค. 60

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ตลาด 99 ปี หาดเจ้าสำราญ" นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

เข้าชม 508 ครั้ง