ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเมือง ชุมชนมิ่งเมืองดีเบส อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ : 19 มิ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวอรุณี  พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน “ ตลาดต้องชม  ถนนคนเมือง ชุมชนมิ่งเมืองดีเบส”  เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน นโยบาย และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด เพื่อให้ชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่าย ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น ได้มากขึ้น

          ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ ตลาดต้องชม ขึ้น ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ในการการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าของฝากของที่ระลึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดน่าน โดยตลาดแห่งนี้ จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00  น. โดยผลิตภัณฑ์เด่นของตลาด คือ สินค้า OTOP อาทิ เสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม และในช่วงตอนเย็น ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00–21.00 น. จะมีกิจกรรมถนนคนเมือง ซึ่งจะเน้นเรื่องภาคบันเทิง เชิงวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน  เป็นหลัก  อาทิ การจัดขันโตก การแสดงฟ้อนรำประยุกต์  ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดน่าน

เข้าชม 402 ครั้ง