ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำบางน้อย วัดเกาะแก้ว ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

วันที่ : 25 มิ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2560  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการค้าในย่านธุรกิจชุมชนให้มีโอกาสทางการค้า และผู้ประกอบการมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าดีเด่น อาหารและขนมท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าโอทอปกว่า 100 ร้านค้า, การแสดงละครชาตรี,  การแสดงดนตรีไทย, การแสดงดนตรีสากล และกิจกรรมกระตุ้นการขายภายในงานอื่นๆ เป็นต้น

เข้าชม 619 ครั้ง