ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ กาดไตแม่ลาน้อย บริเวณสี่แยกศาลหลักเมือง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 29 มิ.ย. 60

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2560  นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม กาดไตแม่ลาน้อย เพื่อยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และผู้มีรายได้น้อย แก้ปัญหาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ควบคู่กับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค ได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็ง ควบคู่กับการสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในงานพิธีเปิดตลาด มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมรดกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ ฟ้อนกิ่งกะหล่า ฟ้อนไต ฟ้อนโต สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวชม 

เข้าชม 772 ครั้ง