ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาการที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำวัดธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท

วันที่ : 22 ก.ค. 60

          เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาการทั่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด ณ ตลาดน้ำวัดธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัด เป้นแห่งที่ 51 ของปี 2560 และเป็นแห่งที่ 126 ของประเทศ โดยมีนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับ

เข้าชม 779 ครั้ง