ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม

วันที่ : 19 ส.ค. 60

          วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมถนนคนเดินริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มานครพนม สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลาดต้องชมเปิดดำเนินการทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 16.30-21.00 น.

เข้าชม 593 ครั้ง