ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ : 8 ก.ย. 60

             วันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ถนนข้างศาลเจ้าพ่อขุนบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการ นากยกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก  สำหรับ จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ตลาดสีเขียวขอนแก่น "ตลาดต้องชม” แห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมาขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มาขอนแก่น สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปิดเฉพาะวันศุกร์ เวลา 15.00-20.00 น.

เข้าชม 613 ครั้ง