ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จ.จันทบุรี

วันที่ : 9 ก.ย. 60

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฐ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดต้องชม” ชุุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จ.จันทบุรี  โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการ นากยกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

          สำหรับ จังหวัดจันทบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวเป็น "ตลาดต้องชม” แห่งที่ 2 ของจังหวัดจันทบุรี โดยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ อีกทั้งยังจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิในการสอบเทียบราคาและปริมาณสินค้า ซึ่งตลาดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีได้ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว แห่งนี้ เปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งอยู่ที่ ชุมชุมหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

เข้าชม 738 ครั้ง