ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดน้ำวัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ : 17 ธ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดน้ำวัดใหม่กรงทอง” ที่บริเวณท่าน้ำวัดใหม่กรงทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ตลาดน้ำวัดใหม่กรงทอง ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีในพื้นที่ของวัดใหม่กรงทอง หรือที่รู้จักในละแวกใกล้เคียงว่า “ท่าประชุม” ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำปราจีนบุรี มีปลาประจำถิ่น อาทิเช่น ปลาตะเพียน ปลาสวายจำนวนมาก ทำให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเหมาแก่การส่งเสริมสนับสนุน จัดระเบียบและภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อ ให้พ่อค้า แม่ค้า นำอาหารพื้นบ้านและสินค้าท้องถิ่นมาจัดจำหน่าย เป็นตลาดน้ำของวัดใหม่กรงทอง ที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เข้าชม 819 ครั้ง