ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชมวิมานพญาแถน ณ บริเวณวิมานพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร

วันที่ : 26 ม.ค. 61

          พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชมวิมานพญาแถน  ณ บริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

          วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์) เป็นประธานพิธีเปิดงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง และเครื่องดื่ม จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และมีบริการรถรางเพื่อนำนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัด อาทิ เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า บุ่งน้อยบุ่งใหญ่ วัดพระธรรมศรีมาราม

เข้าชม 447 ครั้ง