ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดสะพานยูง จ.ระนอง

วันที่ : 14 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดสะพานยูง” ณ จังหวัดระนอง โดยมีนางวนิดา อรุโรทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ตลาดสะพานยูง เป็นตลาดท้องถิ่น ตลาดเช้าของคนในเมืองระนอง ภายในตลาดมีอาหารปักษ์ใต้หลากหลายชนิด ขนมหวานผักสด ผักพื้นบ้าน ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป ขนมท้องถิ่น น้ำชา กาแฟ ชาวบ้านหาเอง ทำมาขาย  ตลาดเปิดทุกวัน เวลา 06.00-09.00 น.

เข้าชม 494 ครั้ง