ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ กาดสวนสาฯ มาม่วนใจ๋ เมืองปัว จ.น่าน

วันที่ : 16 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ กาดสวนสาฯ มาม่วนใจ๋ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี เทศบาลปัว อ.ปัว จ.น่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดชุมชน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเป็นตลาดต้องชมที่มีเอกลักษณ์ด้านการค้าและอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ และเชื่อมโยงตลาดต้องชมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

          โดยตลาดเป็นประจำทุกวันศุกร์และเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00น ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมเลือกซื้อ ผลิดภัณฑ์ อาหารพื้นเมือง พืชผัดพื้นบ้าน สินค้า OTOP เป็นของฝากของที่ระลึก 

เข้าชม 563 ครั้ง