ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดเมืองใหม่ จ.อุดรธานี

วันที่ : 22 ก.พ. 61

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดเมืองใหม่ จังหวัดอุดรธานี เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ในจังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ใน อ.สร้างคอม และมีนายประเสริฐ ฝ่ายนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอสร้างคอม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก ตลาดแห่งมีมีอัตลักษณ์มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลาสด ปลาแปรรูป สัตว์น้ำ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแพท่องเที่ยวบริเวณอ่างน้ำพาน บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวนมากในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

เข้าชม 790 ครั้ง