ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่

วันที่ : 9 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดำแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่    

          ตลาดต้องชม ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และผู้ประกอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด เพื่อให้กลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม หรือสินค้า OTOP มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนโดยตรง สินค้าที่นำมาจำหน่าย อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าหม้อห้อม อาหารปรุงสำเร็จรูป ร้านสมุนไพร ตลาดเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. 

เข้าชม 745 ครั้ง