ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม ณ บริเวณตลาดประชารัฐต้องชม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี

วันที่ : 17 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม ณ บริเวณตลาดประชารัฐต้องชม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม ดำเนินงานโดยนายประดิษฐ์ โรจนพร ก่อตั้งเมื่อปี 2546 เริ่มต้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตร ต่อมาได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเครื่องปั้นดินเผา และขยายกิจการเป็นตลาดชุมชนในปี 2560 เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีผู้ประกอบการในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายประมาณ 100 ราย ประกอบด้วย สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าออร์แกนนิค สินค้าโอทอป และอาหารปรุงสำเร็จ อาหารไทยพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอีกด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับตลาดแห่งนี้ เช่น วัดเขาจีนแล ถ้ำค้างคาว อ่างซับเหล็ก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และน้ำตกวังก้านเหลือง เป็นต้น โดยตลาดแห่งนี้เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีได้เข้ามาส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยวธรรม มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งได้มาตรฐานเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี

เข้าชม 745 ครั้ง