ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ : 28 เม.ย. 61

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ  ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมคณะกลองยาว เพื่อเดินทางมาเปิดงาน โดยนายพีระพงษ์ แต่สกุล ประธานคณะกรรมการบริหารตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ กล่าวรายงานความเป็นมาของ "ตลาดประชารัฐต้องชม ริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ" นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หลังจากนั้น ได้มีการจุดพลุ 50 ดอก พร้อมร่วมรำวงย้อนยุคกับผู้เข้าร่วมงานท่ามกลางสายฝน

          ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจประชารัฐเกิดจากความร่วมมือของประชาชนใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนศรีเมือง ชุมชนบ้านย่านยาว และชุมชนเสนาราษฎร์ ได้รับงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน แห่งละ 500,000 บาท โดยใช้แนวคิดที่ว่าสามัคคีมีพลัง และชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รวบรวมงบประมาณเข้าด้วยกันจัดตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจประชารัฐขึ้น ที่บริเวณริมแม่น้ำตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการทำการค้าขายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ทั้งคาวหวาน เช่น ขนมจิงโจ้ ป่าวล้าง บ๊ะจ่าง แกงไตปลา ขนมจีนเส้นสด

เข้าชม 528 ครั้ง