ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี อำนาจเจริญ

วันที่ : 10 มิ.ย. 61

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์) เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี อำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00 – 21.00 น. มีผู้ประกอบการ จำนวน 120 ร้านค้า เป็นผู้ประกอบการใหม่ สินค้าของท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารและขนมพื้นถิ่น ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน และตลาดดังกล่าวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเสมา 1000 ปี

เข้าชม 695 ครั้ง