ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 16 มิ.ย. 61

ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561มาร่วมชม แชะ ชิม ช้อป กันได้ ...

ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.และทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-22.00 น. 

มีตลาดถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต ...

มาชมพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายผ้าไทยออเจ้า และการแสดง

เข้าชม 698 ครั้ง