ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ณ ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 3 ก.ย. 61

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 219 โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) เป็นประธาน ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งจำหน่ายผ้าไหมแพววา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหม ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่สวยสดงดงาม โดยเฉพาะลวดลายของผ้าไหม จะเน้นลายอนุรักษ์นิยม ที่ได้รับการถ่ายทอดเฉพาะลูกหลานในตระกูลเท่านั้น และด้านความประณีตในการทอจะให้ความสำคัญกับผ้าทุกชิ้นเสมือนทอให้กับคนที่รักได้สวมใส่ จึงทำให้ชื่อเสียงของผ้าไหมแพรวาดังไกลไปทั่วโลก โดยจะเปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.

เข้าชม 1,497 ครั้ง