ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน กทม.

วันที่ : 13 ก.พ. 62
          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน กทม.

          กรมการค้าภายใน ส่งเสริมการจัดตั้ง "ตลาดกลางสินค้าเกษตร" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่างเกษตรกรกับผู้ค้าในตลาดกลาง หรือเกษตรกรผู้รวบรวมและผู้ค้าในตลาดกลางกับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ค้า 

          ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ Flower Market Thailand" เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ฟลาวเวอร์ เนชั่น จำกัด ที่กรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในเป็นแห่งแรก ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นจุดรวบรวมดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี และจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งยังมีดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย และแอฟริกา อีกด้วย โดยมีพื้นที่ให้เช่าจำนวนมากกว่า 3,000 แผงค้า ปัจจุบันได้เปิดให้เช่าแล้วจำนวน 1,500 แผงค้า มูลค่าการซื้อขายประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 
เข้าชม 1,902 ครั้ง