ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

วันที่ : 20 มี.ค. 62
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม. ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายของสมาคมการค้า และภายในงานมีการจัดสัมมนา เรื่อง “การประหยัดพลังงานในกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ  และได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่ออปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน

เข้าชม 1,825 ครั้ง