ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมประชารัฐ ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ : 20 เม.ย. 62
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดบ้านใหม่ ๑๐๐ ปี โดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก (นายปราโมทย์ เจนธัญกรณ์) กล่าวต้อนรับ พาณิชย์จังหวัด กล่าวรายงาน ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 5 ของจังหวัด เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.

เข้าชม 1,732 ครั้ง