ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขยายตลาดส่งออกทุเรียน ภายใต้มาตรฐาน AGQC ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดชุมพร (ตลาดมรกต) อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่ : 13 ก.ค. 62
          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. ร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายตลาดส่งออกทุเรียน ภายใต้มาตรฐาน AGQC ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดชุมพร (ตลาดมรกต) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม

เข้าชม 1,710 ครั้ง