ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ ศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วันที่ : 24 ก.ค. 62
วันนี้ 24 กรกฎาคม 2562 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย “ศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น” ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย และมีนางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด เป็นผู้แทนกรมการค้าภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งศูนย์ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่นแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านทำมาค้าขายที่กรมการค้าภายในส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามักโคลนให้มีความทันสมัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านนาต้นจั่นยังมีชุมชนโฮมสเตย์เล็ก ๆ ที่สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ (Slow Life) ใช้ชีวิตพอเพียง เรียบง่ายเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ของรัฐบาล

เข้าชม 1,443 ครั้ง