ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนแห่งมหามงคลวันแม่แห่งชาติ ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน กทม.

วันที่ : 11 ส.ค. 62
          เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2562  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนแห่งมหามงคลวันแม่แห่งชาติ” ในตลาดภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ และถือโอกาสขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านการจัดสถานที่จำหน่าย การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้และ ช่วยเกษตรระบายผลผลิตโดยตรง ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เข้าชม 1,466 ครั้ง