ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมเมืองเรืองแสง ณ ตลาดเมืองเรืองแสงบ้านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ : 4 ก.ค. 63
          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมเมืองเรืองแสง ณ ตลาดเมืองเรืองแสงบ้านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แห่งที่๔ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอสิรินธร พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงานมากมาย ด้วยชุดการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้าอุปโภค บริโภค พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ร่วมกิจกรรมการเขียนระบายสีเรืองแสงบนกำแพงและถนนในตลาดเมืองเรืองแสง ตลาดต้องชมเมืองเรืองแสงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตลาดรองรับนักท่องเที่ยวที่มาชมวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าวที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของการเรืองแสงยามค่ำคืนอีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวชายแดนกับแขวงจำปาสัก ของ สปป.ลาวและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติตลอดลุ่มน้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าชม 1,206 ครั้ง